Lyke Tjoonk

Klassieke homeopathie voor landbouw- en huisdieren

homeopathie landbouwDoor de behandeling van ons eigen melkvee heb ik intussen veel ervaring met de toepassingen van homeopathie op bedrijfsniveau. Zowel voor de melkkoeien als het jongvee heb ik een werkbaar systeem ontwikkelt om vlot een groep koeien te behandelen terwijl individuele afstemming ook in de werkwijze past.

Door het homeopathisch behandelen van melkvee in de droogstand en rondom de geboorte van het kalf, start de lactatie beter op en blijft de NEB beperkt, zonder dat er gebruik van medicatie zoals antibiotica nodig is.

Melkziekte en slepende melkziekte zijn goed te behandelen mits de behandeling op tijd wordt ingezet.

Je zult zien dat, wanneer er op het bedrijf problemen zijn met “aan de nageboorte blijven staan” of “baarmoederontsteking”, deze gestaag afnemen en goed behandelbaar zijn.

Eén en ander draagt hierdoor al bij tot een fittere koe, maar er kan ook specifiek gewerkt worden aan het verbeteren van de vruchtbaarheid.

Verbeteringen rond het afkalven, goede start kalf en koe

Rondom de spijsvertering is homeopathie erg goed inzetbaar. Bij de koe als spijsverteringsdier bij uitstek, is een goed werkende pens met name van groot belang.

Bij vleesvee kan een geboortebegeleiding zo mogelijk een geboorte beter laten verlopen en zal de koe sneller herstellen van een zware bevalling.

Bij wondverzorging is met gebruik van homeopathische middelen de heling snel, zijn ontstekingen te voorkomen of kunnen doeltreffend behandeld worden.

Er zijn goede mogelijkheden om kalveren te behandelen bij diarree en bij luchtwegklachten.

Op gebied van stress kan er erg veel gedaan worden. Vooraf en tijdens vervoer, bij verplaatsing in de koppel maar bv ook bij bekappen of een behandeling van de veearts werken homeopathische middelen uitstekend.

Bij varkens of kippen kan een eenvoudige antistress behandeling veel betekenen voor het welzijn van het dier en zorgt daarmee eventueel ook voor betere groei en algehele rust in de stal.

groeps of stress behandeling kan het welzijn op diverse momenten aanzienlijk vergroten

De homeopathische behandeling kan ingezet worden naast een regulier behandeling en zal deze dan ondersteunen, maar ze kan ook op zichzelf staan.

Wat mij betreft ga ik graag voor minder medicatie in het milieu en een gezonde veestapel.

Toedienen middelen:

Het middel wordt opgenomen via de slijmvliezen van neus of bek. Het kan daarom op de neus worden verneveld met spuitfles of, bij grotere groepen, met een rugspuit. Bij gelijke klachten kan in één behandelgang een groep dieren worden behandeld met hetzelfde middel. Eventueel kan het middel via het water worden verstrekt. Toedienen is daarom niet stressvol, er hoeft niet ingespoten te worden. Mijn ervaring is dat de dieren heel snel wennen aan het vernevelen op de neus.

Frequentie: Afhankelijk van de problematiek en de situatie kan er met middelen worden gewerkt die eens per week worden gegeven of kan eenmalig een dosis voldoende zijn. In ander, meer acute gevallen, kunnen ze beter elke dag geven worden.

toedienen homeopathisch middelen gaat eenvoudig

Voordeel: Vermindering of geen antibiotica gebruik dus geen wachttijden voor afvoeren vlees en melk. Geen uitscheiding van medicatie in het milieu. Mogelijkheden voor duurzame verbetering van de bedrijfsproblematiek. ( Kijk bij het onderdeel http://www.lyketjoonk.nl/homeopathie-huisdieren/ voor meer uitleg over de werking van homeopathie)

Opstarten: Om een start te maken met homeopathie op uw bedrijf breng ik het hele bedrijf in beeld. Als de problematiek eenvoudig is kunnen we meteen starten met een behandeling, als er een complexere achtergrond is maken we een plan van aanpak en bepalen we samen waarmee we beginnen. De begeleiding is in het begin intensief zodat u kunt wennen aan de werkwijze. Na verloop van tijd maken we duidelijke protocollen en een eerste hulp doos met middelen die op uw bedrijf nodig zijn. Zo kunt u zelf de behandelingen inzetten als er acute klachten zijn, zo nodig met telefonisch overleg.

De werking: Homeopathische geneesmiddelen zijn gepotentieerd. Dit is een nauwkeurig en zorgvuldig proces waardoor de werking van het middel krachtiger en verfijnder is dan het oorspronkelijke materiaal van de plant of het mineraal. Deze homeopathische middelen kunnen goed ingezet worden naast een reguliere behandeling.

Bij levensbedreigende situaties schakelt u eerst uw dierenarts in.

Lyke Tjoonk klassieke homeopathie voor landbouw- en huisdieren

mobiel: 06 12401903 email: info@lyketjoonk.nl

© 2020 Lyke Tjoonk

Ontwikkeld door eXtremelyWeb